Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:29:49, ngày: 05/10/2018 GMT +7


Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra số 238/QĐ-STC ngày 10/9/2018 của Sở Tài chính về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện Sở Tài chính có ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở và các thành viên Đoàn thanh tra. Đại diện Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định ông Võ ngọc Anh – Viện trưởng và các Phó Viện trương…
Cuộc thanh tra tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định thuộc Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tài chính. Mục đích cuộc thanh tra này nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý tài chính để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục (nếu có); phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cho Viện thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Thanh tra Sở Tài chính