Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:33:50, ngày: 12/10/2017 GMT +7


Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2017, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định số 255/QĐ-STC ngày 21/9/2017 của Giám đốc Sở Tài chính về việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách năm 2016 tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Sở Tài chính có ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc; ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở và Đoàn thanh tra tài chính. Đại diện Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định có ông Lê Ngọc An, Trưởng Ban và đại diện các bộ phận có liên quan.
Theo Quyết định số 255/QĐ-STC ngày 21/9/2017, Đoàn thanh tra có 04 thành viên, do ông Phạm Văn Dũng – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính – làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách năm 2016 tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định trong thời hạn 20 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 
Ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 262/QĐ-STC ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Tài chính.
 
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định là thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính. Mục đích của cuộc thanh tra là nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính khác để qua đó làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) cần chấn chỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thanh tra Sở Tài chính