Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020

Bài đăng vào lúc: 15:43:37, ngày: 25/07/2017 GMT +7


Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 20/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 122/ĐU ngày 04/7/2017 về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 22/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020.
Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo của các Chi bộ Phòng Quản lý ngân sách, Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Chi bộ Phòng Tin học thống kê - Tài chính doanh nghiệp và Văn phòng, cùng 06 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản.
Đại hội được tổ chức trong không khí trang nghiêm đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Trưởng phòng Phòng Quản lý giá và công sản đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020, Báo cáo kiểm điểm Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo đã nêu bật được những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2017-2020. Các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực tham gia ý kiến, góp phần làm cho Đại hội diễn ra sôi nổi, tích cực, công bằng và dân chủ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản,Trưởng phòng Phòng Quản lý giá và công sản trình bày Báo cáo

Từ kết quả của nhiệm kỳ 2015-2017 và tình hình thực tế, Đại hội đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020, trong đó Chi bộ đã thống nhất đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2020 như: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đảng viên trong Chi bộ đạt Lao động tiên tiến, trong đó hằng năm có ít nhất 20% Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, ít nhất 60% được khen thưởng từ cấp Sở trở lên; 100% cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng trong Chi bộ học tập quán triệt các Nghị quyết, văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định của Bộ Chính trị; trong các năm của nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ phấn đấu đạt Tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đối tượng quần chúng để tạo nguồn cho việc phát triển Đảng, nhiệm kỳ năm 2017-2020 kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới; phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc, 100% đảng viên đang sinh hoạt Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt Đoàn viên xuất sắc.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản; mặt khác cũng yêu cầu đảng viên trong Chi bộ phải khắc phục những tồn tại, hạn chế của mình. Đồng chí cũng mong các đảng viên trong chi bộ đoàn kết, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong những năm tiếp theo.Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư để điều hành công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm: đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Trần Thái Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư. Hai đồng chí đã được đồng chí Đặng Thu Hương trao hoa chúc mừng.Đồng chí Đặng Thu Hương trao hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư của Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020