Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đại hội chi bộ Phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2017-2020

Bài đăng vào lúc: 16:59:47, ngày: 25/07/2017 GMT +7


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 20/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2017-2020, đến dự đại hội có đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và cùng toàn thể 8 đảng viên trong chi bộ Quản lý ngân sách tham dự.
             

   
Đồng chí Phạm Văn Thành – Chủ tịch đại hội

Tại Đại hội, Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020; Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.

Chi bộ Phòng Quản lý ngân sách được Đảng ủy Sở Tài chính thành lập tại Quyết định số 78-QĐ/ĐU ngày 06/02/2017 (trên cơ sở tách ra từ Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính). Tuy Chi bộ mới thành lập, song với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ Sở Tài chính, các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên, quần chúng trong cơ quan, Chi bộ kế thừa kết quả đạt được trước đây và gần nhất là kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2017, Chi bộ đã dần đi vào hoạt động ổn định, nề nếp đảm bảo đúng quy định về tổ chức, hoạt động và thực hiện nhiệm vụ đề ra giai đoạn 2015-2017 của Chi bộ. Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng cho các Đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tham mưu quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN của các cấp chính quyền địa phương năm 2016, giai đoạn của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Dự toán NSNN năm 2017 (năm đầu rất quan trọng của thời kỳ ổn định NSNN 2017-2020). Tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trong công tác thực hiện đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao thu, chi NSNN năm 2016,…Thực hiện việc nhập dự toán vào vào Hệ thống Tabmis kịp thời, nhanh chóng để các đơn vị có cơ sở thực hiện dự toán được giao. 
Căn cứ vào nội dụng Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tài chính, hàng tháng chi bộ đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan. Đảng viên luôn gương mẫu tất cả mọi mặt như nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, hưởng ứng cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng ký nội dung học tập với chi bộ để Chi bộ theo dõi, kiểm tra. 
Bên cạnh đó Chi bộ  luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, phân công cho các đồng chí đảng viên theo dõi giúp đỡ các đối tượng đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 
Đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
 
         
Đại hội đã thống nhất Nghị quyết và bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 02 đồng chí: đồng chí Phạm Văn Thành, giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Việt Linh giữ chức vụ Phó Bí thư.
Ra mắt Bí thư và Phó Bí Thư Chi bộ Phòng Quản lý Ngân sách nhiệm kỳ 2017-2020 
Đại hội kết thúc vào lúc 16h cùng ngày./.
Một số hình ảnh của Đại hội
    


                             
Nguyễn Thành Luân, Phòng QLNS