Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2017 -2020

Bài đăng vào lúc: 08:39:41, ngày: 25/07/2017 GMT +7


Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 21/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2017 -2020, đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai-Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và cùng toàn thể 7 đảng viên trong chi bộ Tài chính đầu tư tham dự.
(Đồng chí Lê Thu Hương – Chủ tịch đại hội –điều hành đại hội)
 
Tại đại hội, Đồng chí Tạ Vương Thảo Dung, Phó Bí thư chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020; Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.
    
Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong 3 năm từ  2015 đến 6 tháng năm 2017 đã tiếp nhận hồ sơ quyết toán của các chủ đầu tư và đã hoàn thành thẩm tra, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt 562 dự án với giá trị quyết toán được phê duyệt hơn 4.955 tỷ đồng qua thẩm tra đã loại trừ các khoản không đúng chế độ và tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 11 tỉ đồng góp phần vào việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện việc nhập dự toán vào vào Hệ thống Tabmis kịp thời, nhanh chóng để phục vụ cho công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư XDCB. 
Thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, trong 03 năm (2015-7/2017) Phòng đã tích cực tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở tham mưu, trình UBND tỉnh nhiều biện pháp giải quyết hồ sơ tồn đọng để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành. Kết quả: Có 5 huyện và 01 Chủ đầu tư đã hoàn thành dứt điểm 100% công trình tồn đọng từ năm 2005 đến 2014. 
Căn cứ vào nội dụng Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tài chính, hàng tháng chi bộ đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan. Đảng viên luôn gương mẫu tất cả mọi mặt như nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết cảu Đảng, hưởng ứng cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng ký nội dung học tập với chi bộ để Chi bộ theo dõi, kiểm tra. 
Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện kiểm tra, giám sát trong chi bộ 02 đảng viên và không có đảng viên nào vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng; bên cạnh đó Chi bộ  luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, phân công cho các đồng chí đảng viên theo dõi giúp đỡ các đối tượng đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Chi bộ thường xuyên theo dõi và chỉ đạo phòng nghiệp vụ để tạo điều kiện làm việc và động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia các hoạt động của cơ quan, công đoàn, Đoàn thanh niên đạt kết quả tốt. Hưởng ứng các hoạt động từ thiện quyên góp ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ vì người nghèo; ủng hộ thiên tai bão lụt; Quỹ Mái ấm công đoàn…
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã đạt được 100% cán bộ, công chức, đảng viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có 35% chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, ít nhất 60% được khen từ cấp Sở trở lên. Có 100% cán bộ công chức đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị, văn kiện của đảng. 
 
(Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Đại hội)
 
          Đại hội đã thống nhất Nghị quyết và bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 02 đồng chí: đồng chí Lê Thu Hương, giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Tạ Vương Thảo Dung giữ chức vụ Phó Bí thư.
Đại hội kết thúc vào lúc 16h cùng ngày trong không khí phấn khởi, đầm ấm./.
 
(Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020-Phòng Tài chính đầu tư)
                                                                                
 
(Các đảng viên Chi bộ phòng Tài chính đầu tư)