Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đại hội chi bộ Phòng Tin học Thống kê – Doanh nghiệp – Văn phòng nhiệm kỳ 2017 -2020

Bài đăng vào lúc: 07:35:25, ngày: 24/07/2017 GMT +7


Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, sáng ngày 20/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Tin học Thống kê – Tài chính doanh nghiệp – Văn phòng nhiệm kỳ 2017 -2020, đến dự đại hội có đồng chí Đặng Thu Hương, Phó bí thư Đảng ủy Sở Tài chính; đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư chi bộ Phòng Quản lý ngân sách; đồng chí Lê Thu Hương Bí thư chi bộ Phòng Tài chính đầu tư; đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Phó Bí thư chi bộ phòng Hành chính sự nghiệp; đồng chí Trần Thái Dũng, Phó Bí thư phòng Quản lý giá công sản và cùng toàn thể 8 đảng viên trong chi bộ Tin học Thống kê- Doanh nghiệp- Văn phòng được triệu tập về tham dự.
     (Đồng chí Lâm Vĩnh Hạnh – Đoàn chủ tịch điều hành đại hội)
 
Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020; Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017, Báo cáo công khai tài chính nhiệm kỳ 2015-2017. 
Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, nhìn chung các mặt công tác nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức;  Về công tác Tin học Thống  kê: Thực hiện cấp mã số bình quân 1500 mã số/năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách và dự án đầu tư, quản trị hệ thống mạng Lan và hạ tầng truyền thông, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở về đầu tư thiết bị tin học, phát triển mạng Lan, nâng cấp trang Web cơ quan, hộp thư điện tử công vụ, phát triển các ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính ngân sách, giá cả, đầu tư,… nhất là ứng dụng hệ thống Tabmis, Văn phòng điện tử, Hộp thư điện tử công vụ, Trang Web cơ quan,… ngày càng đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể cải cách thủ tục hành chính, minh bạch và công khai thông tin theo quy định. Xếp loại theo chỉ số ICT Index Finance 2014, 2015, 2016 của Bộ Tài chính lần lượt là 6,6,7 trên 63 tỉnh thành về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT; Xếp loại ứng dụng CNTT của UBND tỉnh các năm 2014, 2015 và 2016 lần lượt là 3,2,1; Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: Từ năm 2014 - 2016, hoàn thành công tác cổ phần hóa tại 04 doanh nghiệp: Công ty Cấp thoát nước Bình Định, Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn, Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn,Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn và hoàn thành trước 01 năm phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2015. Thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu (05 doanh nghiệp) theo kế hoạch đề ra. Thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính tại các DNNN và các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Phối hợp với Quỹ ĐTPT và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Thị Nại, Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định, Xuất nhập khẩu Bình Định, Giao thông thủy bộ Bình Định, Muối Bình Định; thoái một phần giá trị vốn nhà nước tại CTCP Tổng hợp An Lão và chuyển nhượng quyền mua thuộc phần vốn nhà nước tại CTCP Dược – TTB y tế Bình Định.Được Chính Phủ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2012 – 2015; Công tác Văn phòng: Làm tốt nhiệm vụ giao của phòng. Thực hiện lưu trữ hồ sơ được chỉnh lý tiếp nhận vào kho lưu trữ cơ quan với số lượng 40 mét giá; xử lý hồ sơ tồn đọng, tích đống tại các kho lưu trữ của cơ quan là 40 mét giá đã chỉnh lý có danh mục (trong đó có 10 mét tài liệu được chỉnh lý sơ bộ). Trình cấp có thẩm quyền nâng lương trước thời hạn cho các công chức đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 13 công chức.Được xếp loại A về công tác lưu trữ 2014-2016; cuộc thi ý tưởng cải cách hành chính được vào vòng chung kết và được xếp thứ nhất theo chỉ số cải cách hành chính năm 2016. Bên cạnh đó chi bộ thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo dõi tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng ở chi bộ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong nội bộ làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
(Đồng chí Đặng Thu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính phát biểu)
 
   Đại hội đã thống nhất Nghị quyết và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 02 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Thị Bích Thi - Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Bí thư.
    Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày trong không khí vui tươi, ấm áp./.
 
 
(Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020)
                                                                         
 
(Các đảng viên Chi bộ phòng Tin học thống kê – Doanh nghiệp – Văn phòng)

Phòng Tin học và Thống kê