Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017

Bài đăng vào lúc: 07:46:21, ngày: 30/12/2016 GMT +7


Ngày 23/12/2016, tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017.
Đến dự với Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở; Giám đốc Sở Tài chính cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định.
Tại Hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở; Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Đặng Thu Hương, phó Bí thư Đảng ủy Sở trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017. Báo cáo đã làm nổi bật công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan như tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp thực hiện quản lý, điều hành thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua; thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng quy định, đúng thời gian, không có hồ sơ gửi đến để tồn đọng và chậm được thẩm tra quyết toán; tăng cường kiểm tra, minh bạch hóa thông tin, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá; tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của DNNN theo quy định; tổ chức thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh áp dụng cơ chế một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo cũng nêu rõ, Đảng ủy Sở Tài chính chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đảm bảo đúng luật NSNN, công khai, minh bạch; đảm bảo nguồn lực để thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình quan trọng của UBND tỉnh; tổ chức điều hành ngân sách hàng năm theo dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đề cao các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
 
Tại Hội nghị cũng được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hoàng Nghi và các ý kiến phát biểu tham gia sôi nổi vào báo cáo tổng kết của đảng viên trong Đảng bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, đảng viên Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí cũng mong các cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan đoàn kết, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2017.