Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 14:41:07, ngày: 27/07/2018 GMT +7


Ngày 27/7/2018, Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ.
Đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức đã được nghe đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết.
Trong quá trình truyền đạt các đồng chí đã liên hệ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của cơ quan Tài chính cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cần được nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị. Từ đó sẽ ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa nội dung Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các Chi bộ tiếp tục tổ chức thảo luận cho cán bộ, đảng viên và viết thu hoạch cá nhân. Cấp ủy, người đứng đầu xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó Các chi bộ trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Nghị quyết và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết có liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả../.