Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 06 tháng năm 2017 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017

Bài đăng vào lúc: 07:30:01, ngày: 21/06/2017 GMT +7


Chiều ngày 16/6/2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017, Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.
 
 
Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ 06 tháng năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017

Hội nghị đã thông qua kết quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017. Qua đó, Đảng bộ đã đánh giá việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra giám sát; công tác tổ chức cơ sở Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác lãnh đạo thanh niên, các đoàn thể quần chúng; công tác phát triển Đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí trong Đảng bộ,… và đặc biệt là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan trong 06 tháng đầu năm 2017. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Bí thư Chi bộ phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp tham gia ý kiến đóng góp

Dưới sự điều hành của Chủ trì, hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến đóng góp, trong đó nhấn mạnh trong điều hành chi tiêu ngân sách, tiết kiệm chi tiêu hành chính, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính - ngân sách và tài sản công; đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian đến.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2017 đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2017, đề nghị cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tăng cường hiệu quả công tác tham mưu tài chính, nêu cao tính thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy năng lực, tham mưu kịp thời, đúng chế độ về quản lý tài chính - ngân sách trong mọi lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và UBND tỉnh giao.
 
Quang cảnh Hội nghị

Đặng Thu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy Sở