Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Bài đăng vào lúc: 09:45:59, ngày: 09/11/2016 GMT +7


Sáng ngày 04/11/2016, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.
 
Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
 
Đ/c Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.
 
Trần Bích Phương – Văn phòng Sở