Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Gói thầu: "Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016"

Bài đăng vào lúc: 16:13:49, ngày: 21/12/2015 GMT +7


- Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016. Xem chi tiết

- Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016. Xem chi tiết