Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (đợt 2)

Bài đăng vào lúc: 10:05:30, ngày: 07/12/2016 GMT +7


Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết