Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (đợt 2)

Bài đăng vào lúc: 10:08:27, ngày: 07/12/2016 GMT +7


Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết