Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hiệu quả của việc thay đổi phương thức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong năm 2018

Bài đăng vào lúc: 16:16:36, ngày: 30/11/2018 GMT +7


Trong những năm trước đây, khi lập kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, Thanh tra Sở Tài chính thường áp dụng phương thức kiểm tra không thông báo trước cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra. Việc tiến hành kiểm tra theo phương thức này có ưu điểm là tránh được sự đối phó của tổ chức, cá nhân được kiểm tra nhưng lại gặp phải trở ngại là có nhiều trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân được kiểm tra vì không biết trước nên vắng mặt tại thời điểm kiểm tra, cũng có những trường hợp tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp không đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra do không có sự chuẩn bị trước.
Để giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp rút ngắn được thời, chi phí đi lại và chủ động hơn trong phương án sản xuất, kinh doanh của mình, kể từ năm 2017 Sở Tài chính đã triển khai áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để cho các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá và thông báo giá thông qua môi trường mạng internet. Bước sang năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính nhận thấy việc thực hiện hay không thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và thông báo giá của các tổ chức, doanh nghiệp đã được lưu trữ, phản ảnh trong hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, cho nên phương thức kiểm tra không thông báo trước không còn phù hợp nữa, do đó, Thanh tra Sở Tài chính áp dụng phương thức kiểm tra có thông báo cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra biết trước kế hoạch kiểm tra. Sự thay đổi này đã đem lại hiệu quả rõ rệt như:
- Kế hoạch kiểm tra về giá được thông báo trước đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được kiểm tra chủ động sắp xếp công việc để làm việc với Đoàn Kiểm tra đúng theo yêu cầu mà kế hoạch đề ra.
- Số lượng tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được kiểm tra trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 tăng hơn nhiều so với năm 2017 là 260% (125/48). Qua đó, đã thực hiện có hiệu quả hơn việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về giá; góp phần đáng kể vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại làm cho giá hàng hóa, dịch vụ tăng hoặc giảm bất hợp lý, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.
- Kế hoạch kiểm tra về giá được thông báo trước đã giúp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tích cực rà soát, tự kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về giá để từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khiếm khuyết của đơn vị mình trong việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý giá.
- Ngoài việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo phương thức mới, Thanh tra Sở Tài chính cũng đã phối hợp cùng Phòng Quản lý giá và Công sản của Sở trong việc tham mưu để Lãnh đạo Sở định kỳ ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về giá. Nhờ đó, số lượng các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá có giảm nhiều so với thời gian trước đây.
Nhìn chung, việc tổ chức công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong năm 2018 đã đạt được mục đích, yêu cầu là giúp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ hơn các quy đinh của pháp luật về giá để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý giá; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, ngăn chặn việc làm cho giá hàng hóa, dịch vụ tăng hoặc giảm bất hợp lý, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

THANH TRA SỞ TÀI CHÍNH