Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017

Bài đăng vào lúc: 16:46:47, ngày: 23/01/2017 GMT +7


        Thực hiện Công văn số 5835/UBND-KT ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2017 và Hướng dẫn số 50/CĐVC ngày 29/12/2016 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.
Chiều ngày 20/01/2016, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 tại trụ sở Sở Tài chính với sự có mặt của 67 cán bộ, công chức. Đoàn chủ tịch của Hội nghị, có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc; đồng chí Đặng Thu Hương - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính, Trưởng phòng Tài chính HCSN. Về đại biểu tham dự, có bà Nguyễn Thị Phương Loan , Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định. 
     
Đoàn Chủ tịch

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2016; Báo cáo công khai tài chính; một số nội dung chủ yếu dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ đưa ra lấy ý kiến của cán bộ, công chức; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Trong năm 2016, toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như các mặt công tác khác luôn thông suốt và đã đạt một số kết quả nhất định như: chỉ tiêu thu, chi ngân sách địa phương vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; công tác quản lý, sử dụng ngân sách ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ, đúng quy định đáp ứng được cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản chỉ đạo thuộc phạm vi quản lý để phù hợp với thực tế; chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, đã chủ động, rà soát đề xuất kinh phí kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về an ninh, quốc phòng, khắc phục thiên tai, dịch bệnh,... không để xảy ra tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công chức.
Trên cơ sở những những kết quả đạt được năm 2016, Hội nghị cũng đề ra phục tiêu phấn đấu thực hiện công tác tài chính năm 2017. Theo đó, Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ngân sách năm 2017 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tiếp tục tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp…cùng các nhiệm vụ tài chính khác.
 
Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh tiết kiệm chi tiêu hành chính, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghê thông tin vào công tác quản lý nhà nước, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở đã trao Bằng khen của UBND cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi trao bằng khen cho 04 tập thể lao động xuất sắcnăm 2016

  
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
 
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị
 Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cán bộ, công chức Sở Tài chính đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể Sở cần tổ chức thực hiện trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

     Trần Bích Phương

Các báo cáo kèm theo