Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CIMS-SOE)

Bài đăng vào lúc: 10:44:17, ngày: 22/08/2017 GMT +7


Triển khai các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã mời đại diện của các Sở Tài chính và đại diện của các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham dự Hội nghị triển khai Hệ thống thông tin quản lý tài chính Doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định trong thời gian 03 ngày từ 17/8/2017 đến 19/8/2017.
 
Ảnh: Hội nghị triển khai Hệ thống CIMS-SOE được Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định trong thời gian từ 17/8/2017 đến 19/8/2017

Tham dự đợt tập huấn gồm đại diện của các Sở Tài chính: Phú Yên, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang,… và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn các tỉnh. Về phía Bình Định, Sở Tài chính đã cử đại diện lãnh đạo Sở là bà Đặng Thu Hương – Phó Giám đốc và phòng Tài chính doanh nghiệp cùng với đại diện 16 doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia Hội nghị do Bộ Tài chính tổ chức.
 
Ảnh: Đ/c Đặng Thu Hương – Phó Giám đốc Sở là Trưởng đoàn Sở Tài chính Bình Định tham dự Hội nghị

 
Ảnh: Hội nghị tổ chức vào buổi sáng ngày 17/8/2017 có sự tham gia của Sở Tài chính Bình Định và 16 Doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Trong buổi Hội nghị, ông Lê Xuân Hải – Chánh Văn phòng Cục Tài chính doanh nghiệp là người đại diện cho Bộ Tài chính chủ trì và phổ biến nội dung Hội nghị. Hội nghị tập trung chủ yếu vào các nội dung như: đào tạo việc sử dụng Hệ thống CIMS-SOE; kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của các doanh nghiệp lên Hệ thống. 

 
Ảnh: Đ/c Lê Xuân Hải – Chánh Văn phòng Cục Tài chính doanh nghiệp là người giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống CIMS-SOE cho các doanh nghiệp
Để thực hiện việc công khai thông tin này, các doanh nghiệp truy cập vào website: http:

 
Ảnh: Trang website: http:

Thông qua buổi Hội nghị, Sở Tài chính Bình Định cùng các doanh nghiệp của tỉnh đã có cơ hội chia sẻ những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu trong việc công khai thông tin lên Hệ thống CIMS-SOE và đã được đại diện Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc và hướng dẫn từng đơn vị cho việc sử dụng.  
Tóm lại, việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp lên Hệ thống CIMS-SOE góp phần công khai, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp; hạn chế việc gửi các báo cáo bằng bản cứng tới cơ quan quản lý nhà nước nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Trung ương cũng như việc tạo tiền đề cho việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.


Nguyễn Thị Mai Anh