Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu ở tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:30:02, ngày: 24/01/2017 GMT +7


Tính đến ngày 31/12/2016, sau khi hoàn thành công tác sắp xếp đổi mới giai đoạn 2012 – 2015, trên địa bàn tỉnh còn lại 05 Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước và tránh chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà và ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của doanh nghiệp; Sở Tài chính đã phối hợp với Thanh tra tỉnh lập kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 của 05 Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.
Ngày 23/12/2016 UBND tỉnh có Quyết định số 4725/QĐ-UBND, theo đó Sở Tài chính thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 tại 04 Công ty, cụ thể gồm: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.
Riêng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện kế hoạch thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thu - chi tài chính theo Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định.
Thi hành Quyết định 4725/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh, Sở Tài chính trong năm 2017 tổ chức triển khai công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 tại 04 Công ty nêu trên. Đây là một khâu quan trọng trong quá trình giám sát tình hình hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước theo các quy định hiện hành./.
 
Nguyễn Quang Sáng