Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh

Bài đăng vào lúc: 10:35:20, ngày: 13/12/2018 GMT +7


Căn cứ Thông báo số 70/TB-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú thuộc danh mục phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 162/TB-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh (trong đó có bổ sung các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú); theo đó, Sở Tài chính đã có nhiều văn bản gửi cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc kê khai giá dịch vụ lưu trú đúng theo quy định cụ thể như sau:
- Thông báo số 92/TB-STC ngày 28/4/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc danh mục phải kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Công văn số 1684/STC-GCS ngày 19/6/2017 của Sở Tài chính về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh (lần 2).
- Thông báo số 188/TB-STC ngày 25/7/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Công văn số 1898/STC-TTr ngày 06/8/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
- Công văn số 2165/STC-QLGCS ngày 07/9/2018 của Sở Tài chính về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (lần 2).
Đến thời điểm hiện nay, phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc kê khai giá dịch vụ lưu trú trên hệ thống trực tuyến theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa thực hiện đúng việc thực thi pháp luật về giá, chưa thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú trên hệ thống trực tuyến (có danh sách chi tiết kèm theo). Do đó, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 3060/STC-QLGCS ngày 06/12/2018 về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh (lần 3) với những nội dung chính như sau:

- Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú trên hệ thống trực tuyến khẩn trương gửi hồ sơ kê khai giá theo Phụ lục số 4 tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính qua website quản lý lưu trú. Thời gian gửi hồ sơ kê khai giá về Sở Tài chính chậm nhất ngày 17/12/2018. (Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý giá và công sản - Điện thoại: (0256).3829800 hoặc đến trực tiếp Sở Tài chính – số 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn để được hướng dẫn).


- Sở Tài chính yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú nghiêm túc thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định nêu trên mà các tổ chức, doanh nghiệp vẫn không thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước (Sở Tài chính) thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện kê khai giá với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

- Đồng thời, sau ngày 17/12/2018, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai giá. Vì vậy, Sở Tài chính yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý giá.
Việc ban hành Công văn số 3060/STC-QLGCS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính nhằm tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý giá và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 3060/STC-QLGCS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính

Phụ lục Công văn số 3060/STC-QLGCS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính