Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá năm 2016

Bài đăng vào lúc: 07:23:50, ngày: 12/12/2016 GMT +7


Từ đầu năm 2016 cho đến thời điểm hiện nay, Đoàn Kiểm tra theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính đã tiến hành 03 đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Nội dung kiểm tra của các đợt kiểm tra là: kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Qua kiểm tra tại 59 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện phải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn tỉnh (sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; thức ăn gia súc, gia cầm; phân bón; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; khí dầu mỏ hóa lỏng; xi măng, thép xây dựng; đá xay nghiền, cát xây, cát tô dùng làm vật liệu xây dựng; giá cước vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định và bằng xe taxi, ... ) thì có 15 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giá, trong đó: 01 doanh nghiệp không kê khai giá hàng hóa với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 13 doanh nghiệp và 01 hộ kinh doanh cá thể không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng quy định. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá và theo kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 15 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm.
 
Thanh tra Sở Tài chính
Hyundai Bình Định