Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại Sở Tài chính năm 2016

Bài đăng vào lúc: 09:23:39, ngày: 02/12/2016 GMT +7


Trong năm 2016, Sở Tài chính Bình Định đã triển khai 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Cấp mã số sử dụng ngân sách (6 bộ thủ tục hành chính); Kê khai giá, đăng ký giá (2 bộ thủ tục hành chính).
 
         
  Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
 
-Về lĩnh vực giá theo Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính: Đăng ký giá và kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính; Thông báo giá trong phạm vi cho phép của các doanh nghiệp.
Kết quả thực hiện, đã tập huấn sử dụng cho 300 doanh nghiệp (giai đoạn 1) vào cuối tháng 9/2016, bắt đầu thực hiện 01/10/2016 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Định và chính thức 01/01/2017. Đến nay đã có 140/150 hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến mức độ 4 thành công.
-Về cấp mã số ngân sách theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) ; Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án); Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư; Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Kết quả thực hiện, đã tập huấn người dùng, hướng dẫn thực hiện từ ngày 01/01/2016 trên phần mềm trực tuyến của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 11 năm 2016 có 1.230/1.950 hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến mức độ 4 thành công.
Ngoài ra, trong tháng 12 năm 2016 Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị dự toán áp dụng chữ ký số, thử nghiệm ứng dụng dịch vụ công mức độ 4 cho các công việc thẩm tra dự toán các đơn vị dự toán cấp tỉnh và cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của Chủ đầu tư, dự kiến áp dụng vào năm 2017.
Hiệu quả sử dụng dịch vụ công mức độ 4 giúp Sở Tài chính giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh và khoa học hơn. Qua đó, người dân, doanh nghiệp và đơn vị được hưởng thụ dịch vụ công tiên tiến, thuận lợi, tiết kiệm chi phí đi lại và rút ngắn thời gian đăng ký làm các thủ tục hành chính. Đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp… từ những cán bộ công quyền./.
                                 
Phòng Tin học và Thống kê
Hyundai Bình Định