Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Lễ kết nạp đảng viên, Chi bộ Thanh Tra

Bài đăng vào lúc: 07:21:39, ngày: 27/06/2017 GMT +7


Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng ủy Sở Tài Chính và các Chi bộ trực thuộc luôn quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi.
Sáng ngày 26/06/2017, Chi bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú, gồm có: Đinh Công Hùng và Mai Thị Quỳnh Giao thuộc Thanh tra Sở.
Tham dự các buổi lễ có đồng chí  Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, và toàn thể Đảng viên Chi bộ Thanh tra.
Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, trình tự; đứng trước Quốc kỳ và Đảng kỳ, 02 đồng chí đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh. 
Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Thanh tra đã nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức tại buổi Lễ này.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí  Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của 02 đ/c, đồng thời căn dặn các đồng chí phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên, chấp hành Điều lệ Đảng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú đã diễn ra tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong Sở tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng Bộ Sở Tài Chính trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Tài chính.
Một số hình ảnh của buổi Lễ: