Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017

Bài đăng vào lúc: 10:59:15, ngày: 01/03/2017 GMT +7


QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017. Xem chi tiết