Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (lần 2)

Bài đăng vào lúc: 09:29:09, ngày: 14/12/2016 GMT +7


QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (lần 2). Xem chi tiết