Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Sở Tài chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cung cấp các đoạn mã tabmis của chủ đầu tư.

Bài đăng vào lúc: 14:32:56, ngày: 27/12/2016 GMT +7


Hoạt động cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của quy trình giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo quy trình của Hệ thống TABMIS, khi có kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm của UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính thực hiện việc nhập dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vào hệ thống theo kế hoạch vốn đã được duyệt để Kho bạc Nhà nước giải ngân; Các thông tin nhập vào Tabmis đòi hỏi phải đầy đủ, nhanh và chính xác như: Mã dự án, mã chương, mã khoản…Do vậy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, giảm thiểu chi phí, tạo sự chủ động cho các Sở ban ngành, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án tỉnh, huyện, thị xã và thành phố.
 
 
  
  
          Nhằm đảm bảo tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tư, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các Sở, ban ngành, các ban quản lý dự án tỉnh, huyện, thị xã và thành phố, tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng góp phần xây dựng nền hành chính công dân chủ, thuận tiện và hiệu quả. Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin (ITA), xây dựng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư kể từ 01/01/2017.
Để triển khai một cách thuận lợi, ngày 22/12/2016, Sở Tài chính đã phối hợp  với Sở Thông tin và Truyền thông, mời các Sở, ban ngành, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án của tỉnh và các ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các huyện, thị xã và thành phố, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư. Trong quá trình tập huấn, các ý kiến thắc mắc của các đơn vị, chủ đầu tư đã được Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời cụ thể, rõ ràng. 
          
Từ ngày 01/01/2017, để sử dụng  dịch vụ công trực tuyến trên, các đơn vị sẽ truy cập vào website: http:Trên cơ sở kết quả Sở Tài chính gửi cho các đơn vị, các đơn vị đến Kho bạc nhà nước để thực hiện việc giải ngân, thanh toán nguồn vốn xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.
 
 

Hyundai Bình Định