Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Sở Tài chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh

Bài đăng vào lúc: 15:05:14, ngày: 23/12/2016 GMT +7


Để đảm bảo tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan nhà nước và tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng góp phần xây dựng nền hành chính công dân chủ, thuận tiện và hiệu quả. Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước tỉnh và Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin (ITA), xây dựng, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh kể từ ngày 01/01/2017.
Và để triển khai một cách thuận lợi, ngày 22/12/2016 Sở  Tài chính đã mời các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể là các đơn vị dự toán khối tỉnh, phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh. Trong quá trình tập huấn, các ý kiến thắc mắc của các đơn vị dự toán đã được Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước trả lời cụ thể, rõ ràng.
 
 
Để sử dụng  dịch vụ công trực tuyến trên, các đơn vị sẽ truy cập vào website: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn, vào mục nộp hồ sơ, chọn thủ tục hành chính của Sở Tài chính, tải mẫu hồ sơ, sau đó thực hiện điền thông tin theo mẫu và gửi hồ sơ yêu cầu. Sở Tài chính sẽ tiếp nhận hồ sơ, và trả kết quả trực tuyến khi đã nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Kết quả sẽ được trả về cho cả đơn vị nộp hồ sơ, đồng thời gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh để đơn vị thực hiện việc rút dự toán với Kho bạc nhà nước tỉnh.Hoạt động thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước các đơn vị dự toán khối tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên khi thực hiện việc sử dụng ngân sách nhà nước, do vậy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, giảm thiểu chi phí, tạo sự chủ động cho hơn 60 đơn vị dự toán khối tỉnh (đơn vị dự toán cấp I).