Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tập huấn Chương trình hệ thống TABMIS

Bài đăng vào lúc: 10:03:37, ngày: 01/10/2018 GMT +7


Từ ngày 27- 29/9/2018 tại Hội trường Sở Tài chính , Sở Tài chính Bình Định phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai, tập huấn, cập nhật nâng cao kiến thức hàng năm cho cán bộ sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống Tabmis  cho 50 cán bộ của các phòng nghiệp vụ Sở và 11 phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.
 (Cán bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính hướng dẫn chương trình hệ thống Tabmis)
Tại buổi tập huấn các giảng viên Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) giới thiệu các nội dung được nâng cấp, cập nhật, chỉnh sửa trong chương trình hệ thống Tabmis như: Quy trình nhập phân bổ ngân sách trên hệ thống Tabmis; Quy trình nhập nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi tiền; Quy trình điều chỉnh dự toán và các tình huống điều chỉnh dư toán; Quy trình thiết lập hệ thống, thiết lập quản lý tài khoản và một số kỹ năng của cán bộ sử dụng chính Tabmis đáp ứng các thay đổi tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư 77/2016/TT-BTC ngày 28/07/2017; Công văn 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017; 

Thông qua hướng dẫn của giảng viên và thực hành cụ thể trên máy vi tính, các cán bộ tham gia triển khai, đào tạo đã nắm bắt và sử dụng được các chức năng của chương trình, vận hành tốt hệ thống Tabmis tại cơ quan tài chính địa phương.                                                                      

Phòng Tin học và Thống kê