Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tập huấn hướng dẫn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Bài đăng vào lúc: 14:44:22, ngày: 15/03/2018 GMT +7


Trong quá trình thực hiện nhiệm được giao, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu của cán bộ công chức, ngày 09/3/2018 Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
Buổi tập huấn có sự tham gia đại diện của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn cùng toàn thể cán bộ công chức của Sở Tài chính. Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc phát biểu khai mạc buổi lễ, nêu rõ tầm quan trọng của văn bản quy phạm pháp luật là công cụ để quản lý nhà nước nên ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế - xã hội tại địa phương, vì vậy, cán bộ công chức - người trực tiếp tham mưu cần nỗ lực nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, hoàn thành tốt công tác xây dựng, kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(Ảnh: Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc buổi tập huấn)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ ra đời với mục đích tạo khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước. Vì vậy, để cán bộ công chức Sở Tài chính nắm rõ cụ thể hơn về quy định pháp luật, ông Lê Kim Chinh - Phó phòng phụ trách Phòng xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu tổng quát, nêu nổi bật những quy định quan trọng, điểm mới của Luật và Nghị định ban hành, đặc biệt là các vấn đề về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền tại địa phương như: Hình thức và quy trình soạn thảo, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

     
 (Ảnh: Ông Lê Kim Chinh - Phó phòng phụ trách Phòng xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu tổng quát  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015)

Trong buổi tập huấn, các cán bộ công chức cũng đã trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan đến cơ quan và chủ động tiếp thu, cập nhập thêm những kiến thức bổ ích, nắm bắt được nhiều kỹ năng nghiệp vụ quan trọng giúp công tác tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật có tính phù hợp, thống nhất và hiệu quả cao.
(Ảnh: Các cán bộ công chức trao đổi kiến thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật)

Phòng QL Giá và Công sản