Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH (QLNS 8.0), HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN

Bài đăng vào lúc: 19:37:54, ngày: 11/05/2018 GMT +7


Trong hai ngày 25 và 26/05/2015 tại Hội trường Sở Tài chính , Sở Tài chính Bình Định phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai, đào tạo Phần mềm Quản lý ngân sách (QLNS 8.0), hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 cho 30 cán bộ làm công tác quyết toán của các phòng nghiệp vụ Sở và 11 phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố. 
  (Bà: Đặng Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc tập huấn)

Tại buổi tập huấn các giảng viên Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) giới thiệu các nội dung được nâng cấp, cập nhật, chỉnh sửa trong chương trình QLNS 8.0 như chỉnh sửa danh mục MLNS đáp ứng thay đổi theo quy định, nhận số liệu tự động từ hệ thống Tabmis với tần suất theo ngày bao gồm các loại dữ liệu: dữ liệu dự toán, dữ liệu điều hành thu chi, lệnh chi tiền, thay đổi quy trình tổng hợp số liệu quyết toán gửi cơ quan tài chính cấp trên. Đồng thời cán bộ giảng viên tập trung hướng dẫn các đơn vị nắm bắt và sử dụng quy trình nhận số liệu từ hệ thống Tabmis để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách; quy trình quyết toán ngân sách cho cơ quan tài chính các cấp; quy trình trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành tài chính như Hệ thống danh mục dùng chung, Hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế, chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã, chương trình tổng hợp quyết toán…  

Thông qua hướng dẫn của giảng viên và thực hành cụ thể trên máy vi tính, các cán bộ tham gia triển khai, đào tạo đã nắm bắt và sử dụng được các chức năng của chương trình, phục vụ công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, đáp ứng theo các quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính.                                                                      
Phòng Tin học và Thống kê