Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Thông báo gia hạn phát hành HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2)

Bài đăng vào lúc: 09:03:41, ngày: 01/12/2016 GMT +7


Thông báo gia hạn phát hành HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết