Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Thông báo mời thầu 2017

Bài đăng vào lúc: 17:01:03, ngày: 30/06/2017 GMT +7
- THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu: Mua sắm tập trung 03 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết

- THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng (đợt 4). Xem chi tiết

- Thông báo mời thầu :Mua sắm tập trung 08 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết

- THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ủi thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

- Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết

- Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đồ gỗ công nghiệp  năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đồ gỗ đóng mới năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết

- Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

-THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung 01 xe hút bụi thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

-THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ủi thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đò gỗ đóng mới năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết