Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Thông báo mời thầu 2018

Bài đăng vào lúc: 14:17:58, ngày: 01/02/2018 GMT +7


- TB số 142/TB-STC - 08/06/2018] TB mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ VP năm 2018 (đợt 2). Xem chi tiết

- TB số 141/TB-STC - 08/06/2018] TB mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2018 đợt 2. Xem chi tiết

- TB số 140/TB-STC - 08/06/2018] TB mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2018 đợt 2. Xem chi tiết

- TB số  175/TB-STC - 05/07/2018 Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng trang bị cho các cơ quan đảng tỉnh Bình Định năm 2018. Xem chi tiết

-  TB số 22/TB-STC ngày 16/03/2018 TB mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng huyện Hoài Ân năm 2018. Xem chi tiết

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 máy in bằng khen Huy hiệu Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xem chi tiết