Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Thông báo trúng thầu 2017

Bài đăng vào lúc: 11:19:44, ngày: 30/06/2017 GMT +7


-  TB số  345/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi chuyên dùng phục vụ công tác điều dưỡng người có công với cách mạng. xem chi tiết

-  TB số 346/TB-STC - 29/12/2017 Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng (đợt 5). Xem chi tiết

-  TB số  347/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô tải có gắn cẩu rổ phục vụ công cộng. Xem chi tiết

- Thông báo số 310/TB-STC - 08/12/2017] THÔNG BÁO Đơn vị trúng thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng (đợt 4). Xem chi tiết

- Thông báo số 311/TB-STC ngày 08/12/2017 Đơn vị trúng thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 4). Xem chi tiết

- QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  Gói thầu: Mua sắm tập trung 08 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết

- QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đồ gỗ công nghiệp năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết

- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 3). Xem chi tiết 

- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 3) . Xem chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung 01 xe hút bụi thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác 6 m3 thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung 01 xe hút bụi thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết

- QĐ phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô cứu thương thuộc Gói thầu Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết

- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 2) . Xem chi tiết

- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đồ gỗ công nghiệp năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết

- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 2). Xem chi tiết