Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Thông báo trúng thầu năm 2018

Bài đăng vào lúc: 14:19:14, ngày: 01/02/2018 GMT +7


- QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2018 (đợt 3). Xem chi tiết

- Thông báo số 153/TB-STC - 21/06/2018 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2018 (đợt 2). Xem chi tiết

- Thông báo số 154/TB-STC - 21/06/2018  THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2018 (đợt 2). Xem chi tiết

- Thông báo số 157/TB-STC - 27/06/2018  TB Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2018 (đợt 2). Xem chi tiết

- Thông báo số 50/TB-STC ngày 11/05/2018  TB đơn vị trúng thầu Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ VP năm 2018 đợt 1.  Xem chi tiết

- Thông báo số 39/TB-STC - 04/05/2018 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2018 (đợt 1). Xem tại đây

- Quyết định số 81/QĐ-STC ngày 23/04/2018 Kết quả Lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2018 (đợt 1). Xem chi tiết

- QĐ số 61/QĐ-STC  ngày 28/03/2018  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng huyện Hoài Ân năm 2018. Xem chi tiết

- Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 máy in bằng khen Huy hiệu Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xem chi tiết