Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII

Bài đăng vào lúc: 16:02:17, ngày: 15/08/2018 GMT +7


Ngày 13/8/2018, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Khánh. 
Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Phúc
 
Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Khánh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoàng Nghi – Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII: kỳ họp đã nghe 24 báo cáo, 19 tờ trình và thông qua 25 nghị quyết, trong đó có 03 nghị quyết liên quan về Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, 22 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các chính sách đầu tư, các quy định thuộc lĩnh vực tài chính, giá cả, tài sản, tài nguyên nước, môi trường, an sinh xã hội, với một số nội dung quan trọng như:  Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định, Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020, Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Sau khi nghe Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã báo cáo nội dung kết quả kỳ họp và kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và trong kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Khóa  XII, một số cử tri tiếp tục có ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Kết thúc hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các cử tri để tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Thành Luân, Phòng QLNS