Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII

Bài đăng vào lúc: 15:42:11, ngày: 07/11/2017 GMT +7


Thực hiện hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thị xã An Nhơn về thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII và HĐND thị xã khóa XI, ngày 02/11/2017, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn An và phường Nhơn Hưng. 
Tiếp xúc cử tri xã Nhơn An và phường Nhơn Hưng

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoàng Nghi – Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã báo cáo cử tri một số nội dung: Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, theo đó, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh 10 báo cáo, 25 tờ trình (trong đó, có một số nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến cử tri như: Tờ trình về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Tờ trình về việc ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh).
Sau khi nghe Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã báo cáo nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, thông báo nội dung dự kiến tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII và lần thứ 6 HĐND thị xã khóa XI, kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII, một số cử tri tiếp tục có ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.


Một số cử tri phát biểu ý kiến

Kết thúc hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri để tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Thành Luân, Phòng QLNS