Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2020-2022

Bài đăng vào lúc: 15:56:00, ngày: 19/02/2020 GMT +7


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Kế hoạch số 302-KH/ĐU ngày 04/10/2019 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sáng ngày 19/02/2020, tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự đại hội có đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính cùng toàn thể 9 đảng viên trong chi bộ Quản lý ngân sách và 01 quần chúng tham dự.
Tại Đại hội, Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2022; báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Chi bộ phòng Quản lý ngân sách được Đảng ủy Sở Tài chính thành lập tại Quyết định số 78-QĐ/ĐU ngày 06/02/2017 (trên cơ sở tách ra từ Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính). Nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Việt Linh, Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách làm Phó Bí thư Chi bộ. Đến nay, Chi bộ gồm 09 đảng viên chính thức/09 đảng viên và đang công tác tại Phòng Quản lý Ngân sách thuộc Sở Tài chính.

Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020, Chi bộ đã đã hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng cho các Đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi bộ đã tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Sở công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước; lập dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; thẩm tra dự toán, thẩm định quyết toán ngân sách; thực hiện kế toán dự toán và khai thác dữ liệu Tabmis cho công tác quản lý, điều hành, quyết toán ngân sách và công tác nghiên cứu, phân tích dữ liệu; hướng dẫn, đề xuất thực hiện các chế độ chính sách về tài chính ngân sách đúng theo Luật ngân sách nhà nước;... Tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện đạt và vượt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, 2018, 2019 được HĐND tỉnh giao. 
Căn cứ vào nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tài chính, hàng tháng chi bộ đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan. Đảng viên luôn gương mẫu tất cả mọi mặt như nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, hưởng ứng cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng ký nội dung học tập với chi bộ để Chi bộ theo dõi, kiểm tra. 
Bên cạnh đó Chi bộ  luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, phân công cho các đồng chí đảng viên theo dõi, giúp đỡ các đối tượng đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 

Đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cũng tại đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Quản lý ngân sách đã tham gia ý kiến, thảo luận báo cáo, thể hiện tính đảng và tinh thần chiến đấu của đảng viên thuộc Chi bộ.

Đảng viên chi bộ tham gia góp ý Báo cáo tổng kết Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022         

Sau khi thông qua Đề án nhân sự chi bộ phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tổ chức bầu cử theo đúng quy định, Đại hội bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 02 đồng chí: đồng chí Phạm Văn Thành, giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Việt Linh giữ chức vụ Phó Bí thư.

Ra mắt Bí thư và Phó Bí Thư Chi bộ Phòng Quản lý Ngân sách 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ phòng Quản lý ngân sách hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội Chi bộ phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2020-2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10h cùng ngày./.

Một số hình ảnh của Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội


Đảng viên Chi bộ phòng Quản lý ngân sách và quần chúng

 
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Chi bộ phòng Quản lý ngân sách

 
Đảng viên tham gia biểu quyết các nội dung tại Đại hội


Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ
Đào Thị Yến Nhi – Phòng Quản lý Ngân sách