Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022

Bài đăng vào lúc: 16:58:00, ngày: 20/02/2020 GMT +7


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 302-KH/ĐU ngày 04/10/2019 về kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 19/02/2020 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022, đến dự đại hội có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính và cùng toàn thể 8 đảng viên trong chi bộ Phòng Tài chính đầu tư tham dự.

 
(Đồng chí Lê Thu Hương – Chủ tịch đại hội – điều hành đại hội)
Tại Đại hội, Đồng chí Tạ Vương Thảo Dung, Phó Bí thư chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022;
 
 Chi bộ phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bình Định, hiện tại có 08 đảng viên và 02 cán bộ, công chức, trong đó có 01 đồng chí là đảng ủy viên theo dõi và sinh hoạt tại chi bộ; tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 có 08 đồng chí đảng viên và số lượng đảng viên ổn định trong suốt nhiệm kỳ Chi bộ.
Qua thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng cho các đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Định kỳ hàng tháng, căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy Sở, Chi bộ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết  của tháng trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng sau và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ để triển khai Nghị quyết của Đảng bộ sát với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của từng đảng viên nhằm nâng cao công tác lãnh đạo của Chi bộ và kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. 
Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện thẩm tra quyết toán và phê duyệt dự án hoàn thành, trong 3 năm từ 2017 đến 2019 đã hoàn thành thẩm tra, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt 555 dự án với giá trị quyết toán được phê duyệt là 5.953,18 tỷ đồng, đạt 153,48% so kế hoạch. Qua công tác thẩm tra, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành 3 năm đã tiết kiệm chi cho Ngân sách nhà nước 25,56 tỷ đồng góp phần vào việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngoài ra còn cho thấy công tác thẩm tra quyết toán được chú trọng và có hiệu quả.
Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành hàng năm để  tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định và báo cáo UBND tỉnh công khai kết quả thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. 
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài chính nhiều văn bản để tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều giải pháp chỉ đạo và xử lý trong công tác này trên địa bàn toàn tỉnh; kết quả đến năm 2018 trên toàn tỉnh đã hoàn thành dứt điểm quyết toán công trình còn tồn đọng từ năm 2005 đến năm 2014 là 1.748 dự án.
  (
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo Đại hội)
Đại hội đã thống nhất Nghị quyết và bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 02 đồng chí: đồng chí Lê Thu Hương, giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Tạ Vương Thảo Dung giữ chức vụ Phó Bí thư.

 (Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng hoa cho Ban chấp hành Chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022)
 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ phòng Tài chính đầu tư hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội Chi bộ phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16h cùng ngày./.
                                                                                
   Một số hình ảnh tại Đại hội   
(Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai tham gia góp ý dự thảo Báo cáo)


 Lê Thị Quyên, Phòng TCĐT