In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028

Bài đăng vào lúc: 08:11:00, ngày: 21/04/2023 GMT +7


Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 29/KH-CĐVC ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo cơ quan; chiều ngày 19/4/2023, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hồ Trần Nhật Duy - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023 cùng 54 đoàn viên được triệu tập dự Đại hội. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thái Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023, khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm; đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023 nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 
Đ/c Trần Thái Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nguyễn Thị Phương Loan đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ qua đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên; tích cực phối hợp với cơ quan phát động phong trào thi đua để mỗi cán bộ đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt đạo đức, tác phong của người công chức; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ công đoàn,… làm cho tổ chức công đoàn Sở Tài chính ngày càng vững mạnh, xuất sắc.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng với đó, Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Tài chính; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm: 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định lần thứ V.
 
 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, lao động mong muốn tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội kêu gọi toàn thể người lao động và đoàn viên công đoàn, hãy phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục khó khăn, hăng hái sản xuất phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng đơn vị và Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
 


 

 
Nguyễn Thị Duyên - Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp./.