Câu hỏi:

Kính gởi các anh chị! Cho hỏi cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm thủ tục gì? Thời gian trả kết quả bao nhiêu ngày?

Người gửi: Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Ngày gửi:
Trả lời bạn đọc: vào ngày 14/09/2018

Sở Tài chính trả lời câu hỏi của anh/chị như sau: Thủ tục cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm: - Mẫu số 01 (theo Thông tư 185/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính) - Quyết định thành lập đơn vị Thủ tục cấp mã số được cấp trực tuyến tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn và được trả kết quả muộn nhất sau 2 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ. Để được hỗ trợ, các anh chị có thể liên hệ số điện thoại Phòng Tin học Thống kê - Sở Tài chính Bình Định: 0256.3629885 để được hướng dẫn cụ thể