In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Thông báo Công khai Danh mục 06 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 17:36:00, ngày: 07/04/2023 GMT +7


Thông báo Công khai Danh mục 06 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết