In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022

Bài đăng vào lúc: 17:57:00, ngày: 06/10/2022 GMT +7


Thông báo số 236/TB-STC - 06/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022. Xem chi tiết