Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương.

Bài đăng vào lúc: 16:23:00, ngày: 29/12/2021 GMT +7


- Thông báo Công bố thông tin về nợ chính quyền địa phương. Xem chi tiết   Phụ lục

- Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2019 và 2021. Xem chi tiết  Phụ lục

- Công bố thông tin về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020. Xem chi tiết  Phụ lục

- Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 06 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết 

- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2018. Xem tại đây 

- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2017. Xem tại đây  Tải về

- Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 06 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây. Tải về