In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương.

Bài đăng vào lúc: 16:12:00, ngày: 24/12/2022 GMT +7


- Công bố thông tin về tình hình thực hiện năm 2021 và kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2023.   Xem chi tiết    Phụ lục

- Công bố thông tin về nợ chính quyền địa phương năm 2020 và 2022. Xem chi tiết   Phụ lục

- Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2019 và 2021. Xem chi tiết  Phụ lục

- Công bố thông tin về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020. Xem chi tiết  Phụ lục

- Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 06 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết 

- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2018. Xem tại đây 

- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2017. Xem tại đây  Tải về

- Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 06 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây. Tải về