Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Cv số 2555/STC-QLNS - 08/10/2019  V/v công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2019

Bài đăng vào lúc: 15:47:00, ngày: 08/10/2019 GMT +7


Công văn số 2555/STC-QLNS - 08/10/2019  V/v công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2019 . xem cv         Xem chi tiết PDFPhụ lục59         Xem chi tiết PDFPhụ lục60       Xem chi tiết PDFPhụ lục61            Xem chi tiết WORD              Xem chi tiết EXCEL

STTTiêu đề của danh sách
Năm báo cáo
Tên biểu mẫu báo cáo
Ngày công bố
Số quyết định
Ngày công khai trên cổng
Tải file
1Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 20192019Biểu số 59/CK-NSNN8/10/20192555/STC-QLNS8/10/2019TH-2019-9T-B59-TT343-52
2Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 20192019Biểu số 60/CK-NSNN8/10/20192555/STC-QLNS8/10/2019TH-2019-9T-B60-TT343-52
3Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 20192019Biểu số 61/CK-NSNN8/10/20192555/STC-QLNS8/10/2019TH-2019-9T-B61-TT343-52