Chào các anh chị Cho hỏi chủ đầu tư đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì làm thủ tục cấp mã số dự án công trình được không?

Lê Thị Vinh (gửi ngày 14/09/2018)

Kính gởi các anh chị! Cho hỏi cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm thủ tục gì? Thời gian trả kết quả bao nhiêu ngày?

Lê Thị Lệ Hoa (gửi ngày 14/09/2018)