Trả lời bạn đọc: Nguyễn Hoàng Tú (gửi ngày 24/06/2015)

Hỏi: Một số thầy, cô giáo của Trường THCS A là người địa phương và một số thầy, cô giáo là người ở nơi khác đến công tác tại xã A từ những năm 1998 trở về trước. Đến nay vẫn chưa được hưởng tiền trợ cấp lần đầu.
Vậy những trường hợp của các thầy, cô giáo nêu trên có được hưởng tiền trợ cấp lần đầu hay không?

Đáp: Tại Khoản 6, Mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, kể cả những người những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 13/7/2006 trở về sau”.
Vậy, chỉ có các thầy cô giáo là người ở nơi khác được cấp có thẩm quyền luân chuyển đến xã A công tác từ ngày 13/7/2006 trở về sau mới được hưởng trợ cấp lần đầu.
Trả lời bạn đọc: Nguyễn Hoàng Tú (gửi ngày 22/06/2015)

Hỏi: Từ ngày 01/3/2012 đến trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực thì phụ cấp ưu đãi của chúng tôi được hưởng là bao nhiêu %?

Đáp: Từ ngày 1/3/2012 đến trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thì phụ cấp ưu đãi của ông được hưởng là 35% theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Để tiện cho việc chuyển thư của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, đề nghị quý bạn đọc tuân thủ những yêu cầu sau khi tham gia gửi câu hỏi:

1. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết vào biểu mẫu bên dưới.

2. Các câu hỏi cần nêu ra rõ ràng các vướng mắc và cần có căn cứ cụ thể để thuận tiện cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết.

3. Những bức thư hay câu hỏi không hợp yêu cầu sẽ không được ban biên tập phục vụ.

4. Thư hợp lệ sẽ được chúng tôi chuyển tới cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng để giải quyết và sẽ có hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

5. Hồi đáp có thể chuyển qua địa chỉ thư điện thử của bạn đọc hoặc được đăng phát trên mục này.


GỬI CÂU HỎI

Captcha Tải lại
Hyundai Bình Định