Nội dung các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV (Lúc 14:40:16, ngày: 10/08/2018 GMT +7)

1. Luật Quốc phòng;. Xem chi tiết 2. Luật An ninh mạng; Xem chi tiết 3. Luật Tố cáo; Xem chi tiết 4. Luật Cạnh tranh; Xem chi tiết 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Xem chi tiết 6. Luật Đo đạc và bản đồ; Xem chi tiết 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Xem chi tiết