STT Phiên bản Ghi chú Ngày cập nhậti File download
1  Miễn phí  PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP IMAS (Bản miễn phí) 03/06/2015
2  10.0.1.2 Bộ cài IMAS2015
Bổ sung mẫu số 02 theo TT61/2014/TT-BTC cho đơn vị có CTMT,DA
08/06/2015
3  5.5.10​  Bộ cài KTXA 5.5.10
1. Sửa mẫu các mẫu chứng từ theo TT 08 ngày 10/01/2013 và QĐ759 của BTC:
+ C2-01/NS: Lệnh chi tiền, Giấy Báo Nợ, Giấy Báo Có, Uỷ nhiệm chi.
+ C2-02/NS: Giấy rút dự toán ngân sách.
+ C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước.
2. Sửa lỗi lên Sổ cái 1 tài khoản (Mẫu số S01b) xem cho TK 008 không lên số liệu ở cột Phát sinh Nợ.
(Yêu cầu Sao lưu số liệu trước khi cài đè lên thư mục KTXA55)
21/05/2013
4 Teamviewer  TeamViewer Portable v10   Tải về
5 Teamviewer Hướng dẫn sử dụng Teamviewer    Tải về
6 Teamviewer 
 
TeamViewer Portable 4 (cài đặt)   Tải về