Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học (Lúc 09:17:15, ngày: 14/09/2018 GMT +7)

1. Danh sách các sáng kiến của Sở Tài chính Bình Định năm 2017   STT Tên sáng kiến Người thực hiện Cơ quan chủ trì Lĩnh vực Thời gian thực hiện 1 Chỉ đạo việc xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020 Lê Hoàng Nghi Sở Tài chính Tài chính Ngân sách   ...