Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính(Lúc 14:41:07, ngày: 27/07/2018 GMT +7)

Ngày 27/7/2018, Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc S...