Hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng năm 2017(Lúc 15:45:05, ngày: 23/05/2017 GMT +7)

Nằm trong chuỗi hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng do Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động, ngày 21/5/2017 Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp với Nhóm thiện nguyện An Nhơn tổ chức Chương trình “Nồi cháo tỉnh thương” tại Bệnh viện An Nhơn, thị xã An Nhơn. Tham gia hoạt đ...