Văn bảnThủ tục cấp mã sốDịch vụ công trực tuyếnLịch công tácMua sắm tập trungidesk
Kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh(Lúc 10:35:20, ngày: 13/12/2018 GMT +7)

Căn cứ Thông báo số 70/TB-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú thuộc danh mục phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 162/TB-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách các tổ c...

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất