Tham gia Hội thi bí thư chi bộ giỏi – 2018(Lúc 09:22:55, ngày: 23/08/2018 GMT +7)

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ II – năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định là dịp để các cấp ủy đảng, đảng viên cập nhật kiến thức, nắm vững và vận dụng tốt các nguyên tắc, quy định của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy vai trò của người đứng...