Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/2018/TT-BTC 08/11/2018 TT số 51/2018/TT-BTC - 08/11/2018 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
13010/BTC-QLKT 23/10/2018 về việc đánh giá chế độ kế toán và ngân sách xã
[10648/BTC-HCSN 31/08/2018 Cv số 10648/BTC-HCSN - 31/08/2018 vv hỗ trợ Kp từ NSNN chi hoạt động thường xuyên đối với các hội có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh BĐ
10541/BTC-QLKT 30/08/2018 Cv số 10541/BTC-QLKT - 30/08/2018 vv vướng mắc trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị nhà nước
68/2018/TT-BTC 06/08/2018 TT số 68/2018/TT-BTC - 06/08/2018] TT hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP
64/2018/TT-BT 30/07/2018 TT số 64/2018/TT-BTC - 30/07/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
6957/BTC-CST 13/06/2018 công văn số 6957/BTC-CST ngày 16/06/2018 của Bộ Tài chính VV xin ý kiến dự thảo thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành NCKH trong vùng biển Việt Nam
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 TT số 31/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 TT hướng dẫn xử lý tài sản hình thành tư nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản
3643/BTC-NSNN 30/03/2018 Cv số 3643/BTC-NSNN ngày 30/03/2018 vv báo cáo KQ thực hiện chính sách an ninh XH từ năm 2017 trở về trước
01/2018/TT-BTC 08/03/2018 TT số 01/2018/TT-BTC - 08/03/2018 V/v Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến