Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
219/BTC-QLCS 07/01/2019 Cv số 219/BTC-QLCS - 07/01/2019 Về việc sử dụng khoản thu tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
15391/BTC-KBNN 11/12/2018 CV 15391/BTC-KBNN - 11/12/2018 vv hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau
15861/BTC-KBNN 19/12/2018 Cv số 15861/BTC-KBNN - 19/12/2018 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
51/2018/TT-BTC 08/11/2018 TT số 51/2018/TT-BTC - 08/11/2018 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
13010/BTC-QLKT 23/10/2018 về việc đánh giá chế độ kế toán và ngân sách xã
90/2018/TT-BTC 28/09/2018 TT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 61/2017/TT-BTC NGÀY 15/6/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
[10648/BTC-HCSN 31/08/2018 Cv số 10648/BTC-HCSN - 31/08/2018 vv hỗ trợ Kp từ NSNN chi hoạt động thường xuyên đối với các hội có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh BĐ
10541/BTC-QLKT 30/08/2018 Cv số 10541/BTC-QLKT - 30/08/2018 vv vướng mắc trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị nhà nước
68/2018/TT-BTC 06/08/2018 TT số 68/2018/TT-BTC - 06/08/2018] TT hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP
64/2018/TT-BT 30/07/2018 TT số 64/2018/TT-BTC - 30/07/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến