Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6957/BTC-CST 13/06/2018 công văn số 6957/BTC-CST ngày 16/06/2018 của Bộ Tài chính VV xin ý kiến dự thảo thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành NCKH trong vùng biển Việt Nam
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 TT số 31/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 TT hướng dẫn xử lý tài sản hình thành tư nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản
3643/BTC-NSNN 30/03/2018 Cv số 3643/BTC-NSNN ngày 30/03/2018 vv báo cáo KQ thực hiện chính sách an ninh XH từ năm 2017 trở về trước
01/2018/TT-BTC 08/03/2018 TT số 01/2018/TT-BTC - 08/03/2018 V/v Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
17940/BTC-NSNN 29/12/2017 Cv số 17940/BTC-NSNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính vv chi NSNN trong tháng đầu năm 2018
145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
17676/BTC-KBNN 27/12/2017 Cv số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS
137/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư số 137/2017/TT-BTC về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm
17304/BTC-KBNN 21/12/2017 Cv 17304/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
15602/BTC-NSNN 17/11/2017 CV số 15602/BTC-NSNN - 17/11/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP