Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
362/STC-TCHCSN 13/02/2018 Cv số 362/STC-TCHCSN - 13/02/2018 Về việc cung cấp thông tin phục vụ Đoàn khảo sát lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
77/STC-TCHCSN 12/01/2018 Cv số 77/STC-TCHCSN - 12/01/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2017 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
3173/STC-TCHCSN 15/11/2017 CV số 3173/STC-TCHCSN - 15/11/2017 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật
3120/STC-TCHCSN 10/11/2017 CV 3120/STC-TCHCSN ngày 10/11/2017 V/v kinh phí duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan đơn vị, trên địa bàn tỉnh
2856/STC-TCHCSN 12/10/2017 CV số 2856/STC-TCHCSN ngày 12/10/2017 của Sở Tài chính V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
2701/STC-TCHCSN 26/09/2017 [2701/STC-TCHCSN - 26/09/2017] V/v góp ý dự thảo quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
2686/STC-TCHCSN 25/09/2017 CV 2686/STC-TCHCSN - 25/09/2017 V/v góp ý các dự thảo quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
2685/STC-TCHCSN 22/09/2017 2685/STC-HCSN - 22/09/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
2675/STC-TCHCSN 22/09/2017 2675/STC-TCHCSN V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định
2526/STC-TCHCSN 08/09/2017 2526/STC-TCHCSN V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2017
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định